רשלנות רפואית והתוצאות שלה עלולות להשפיע על חיי המטופל למשך שנים ארוכות. במקרים רבים, ההשפעה על המטופל היא משמעותית, ותמשיך להיות כזאת למשך שארית חייו של המטופל. מצד שני, משך תביעת הפיצויים עלול להיות ארוך למדי ולעיתים מזומנות באופן בלתי פרופורציונאלי בעליל להוצאות שהמטופל חווה, ולקשיים שהפגיעה הפיזית גורמת לו ולבני המשפחה שלו בהתנהלות היום יומית. זאת, בנוסף לפגיעה ביכולת ההשתכרות הנוכחית והעתידית שלו. מהם הגורמים שעלולים לעכב את סיומה המוצלח של התביעה בגין רשלנות רפואית? האם העיכובים נגרמים בגלל אינטרס של אחד מהצדדים? כיצד, אם בכלל, ניתן לזרז את סיומה של התביעה? בשורות להלן נעסוק בחלק היותר קשה בתביעה – משך הזמן הנדרש מרגע ההחלטה על הגשת התביעה ועד למתן פסק הדין של השופט בעניין. האם ניתן להגיש תביעת סיעוד עבור בני משפחה​.

מדוע תביעות רשלנות רפואית מתעכבות

למרבה הצער, כפי שנכתב לעיל, תביעות רבות המוגשות בגין רשלנות רפואית, מתעכבות במשך תקופה ארוכה במסדרונות בית המשפט. חלק מהסיבות לעיכובים הן אובייקטיביות וחלקן נובע מהצורך של כל אחד מהצדדים להוכיח את צדקת התביעה או מנגד את צדקתם של הנתבעים. עם הסיבות האובייקטיביות להתמשכות התביעה ניתן למנות את הזמן הנדרש לאיסוף המסמכים הרפואיים, קבלת חוות דעת של מומחים בתחום הרפואי שבו הוגשה התביעה ובדיקת החומר על ידי מומחים. עם פתיחת ההליכים המשפטיים, עשוי התהליך להתעכב בגלל דחיות בדיונים או בגלל ההתארכות של שלב ההוכחות במשפט שעלול להימשך גם הוא תקופה ארוכה יחסית. ככל שהמחלוקת באשר לרשלנות הרפואית היא גדולה יותר, וככל שחוסר הוודאות באשר לתוצאות הסופיות גבוה יותר, כך התביעה עלולה להתארך. בנוסף, אם התביעה מוגשת כנגד יותר מאדם אחד, תביעת הרשלנות הרפואית עלולה לקבל תפניות לא צפויות, שגם הן תורמות להארכת חיי התביעה, ואיתה המועקה הכלכלית והסבל של התובעים והנתבעים כאחד. (לראשונה: נחשפים נתוני הרשלנות הרפואית בישראל).

עיכובים בתביעה ואינטרסים שונים

קשה לדמיין מצב שבו אחד הצדדים, ובעיקר הצד הנתבע, מושך את הדיונים במטרה ברורה לעכב את מתן התוצאה. מצד אחד, עבור התובעים מדובר בהחלט במועקה, ובהוצאות גבוהות שלהם בגין השגת מסמכים, חוות דעת רפואיות ותצהירים שונים, שעלולה להיות להם השפעה כלכלית על התובעים. עם זאת, בית המשפט עלול למצוא לנכון לרדת לעומקה של התביעה אם הצדדים לא הגיעו לפשרה ביניהם בשלב כל שהוא במהלך הדיונים המשפטיים. ככל שהדיונים מתמשכים וככל ששלב ההוכחות מתארך, כך יתארכו במקביל חיי התביעה. בלא מעט מקרים, מוכרת תביעת הנכות המוגשת במקביל למוסד לביטוח לאומי, לפני שהסתיים המשפט בגין רשלנות רפואית.

בדרך כלל תביעות רשלנות רפואית נמשכות שנתיים במקרה הטוב, ועד ארבע שנים במקרים מורכבים יותר. אם הצדדים לא מגיעים בסיכומו של עניין לפשרה ביניהם, אזי משך התביעה עלול להתארך אפילו יותר. עם זאת, במרבית המקרים הצדדים אכן מגיעים לפשרה מניחה את הדעת, המספקת את כל הצדדים, בתוך טווח הזמן שהוזכר לעיל.

רוצים לקרוא עוד? למידע על עו"ד תאונות עבודה לחץ על הלינק.