כשאדם מעוניין להגיש תביעת נכות, בגין מחלה או לקות מסוימת, ממנה הוא סובל, עליו לדאוג למלא טופס תביעת נכות ואותו להגיש למוסד לביטוח לאומי. הליך הגשת תביעת נכות כולל הן את טופס התביעה והן את הטפסים והמסמכים הרלוונטיים, הנוגעים לליקוי ממנו סובל מגיש התביעה.

לעיתים, ייתכן וההליכים הקשורים להגשת תביעת נכות עשויים להיות מורכבים וכרוכים לא רק בהגשת התביעה והטפסים הנלווים אליה, אלא גם בהגעה לוועדות שמטרתן לבדוק את מגיש התביעה ואת מצבו הרפואי ובהתאם לכך, לקבוע החלטה בנוגע לתוצאות התביעה.

 

בגין אילו מחלות או ליקויים ניתן להגיש תביעת נכות?

ככלל, ישנן מחלות שונות אשר בגינן, יוכל אדם להגיש תביעת נכות ולקבל קצבה חודשית, על מנת שיוכל להתמודד עם המחלה. ליקויים ומחלות אלה כוללות: אלצהיימר, סוכרת, מעי רגיז, מחלות נפשיות ועוד. על מנת שיוכל אדם לקבל את הזכויות באמצעות הגשת תביעת נכות, לרוב הוא ייבדק ע"י וועדה רפואית, אשר אחראית לקבוע את אחוזי הנכות שלו.

 

מהן הזכויות הרפואיות שיוכל לקבל מגיש התביעה?

זכויות רפואיות, הנקבעות בהתאם מצבו של אדם המגיש תביעת נכות, מקנות עבורו את הזכאות לקבלת קצבה א גמלה, בגין הבעיה או הליקוי הרפואי, ממנו הוא סובל.

 

כיצד יש להגיש תביעה לביטוח לאומי?

את תביעת הנכות יכול אדם להגיש דרך אתר ביטוח לאומי, או לחילופין, יכול הוא לשלוח את התביעה בפקס או בהגשה ישירה לסניף ביטוח לאומי. בכדי לקבל מידע נוסף אודות הגשת תביעה וכמו כן, בכדי לקבל סיוע מקצועי בהגשת התביעה, ניתן לפנות לעורך דין תביעות נכות.

 

החלטה בנוגע לתביעת הנכות ע"י הוועדה

לאחר שהוועדה הרפואית מבצעת דיון בנוגע לתביעת הנכות שהגיש אדם, היא מסכמת את המסקנות שהועלו בעקבות הדיון ובאמצעותן, היא מחליטה בנוגע לאחוזי הנכות שייקבעו עבור מגיש התביעה ובהתאם לכך, את הגמלה או הקצבה שיקבל בגין הנכות.

 

תביעת נכות מעבודה

ביטוח נפגעי עבודה מטרתו לסייע עבור עובדים שנפגעו בתאונת עבודה או שחלו במחלת מקצוע מסוימת, ע"י מתן פיצוי בגין התקופה בה אינם יכולים לעבוד, בגין המחלה או הפגיעה. מסיבה זו, משולמים עבורם דמי פגיעה מהביטוח הלאומי, במשך שלושה חודשים, החל מהיום בו הוכרו כנפגעי עבודה. מעבר לכך, אדם שנפגע במסגרת עבודתו ובעקבות הפגיעה, נגרמה לו נכות, זכאי להגיש תביעה לקבלת גמלת נכות מעבודה. מלבד הגשת טופס התביעה והטפסים הרפואיים הרלוונטיים, הליך הגשת התביעה כולל גם את התייצבותו של מגיש התביעה בפני הוועדה הרפואית שתדון בתביעה שהגיש ותקבע עבורו את אחוזי הנכות המגיעים עבורו, עקב הפגיעה. חשוב לציין, שאת התביעה לקבלת גמלת נכות, על התובע להגיש מיד בתום תקופת קבלת דמי הפגיעה ובטרם יחלפו 12 חודשים מהעיתוי בו הפגיעה שנגרמה לו הוכרה כתאונת עבודה.

 

לסיכום

הגשת תביעת נכות כוללת הן את הגשת טופס התביעה והן את הגשת המסמכים הנוגעים למחלה או לפגיעה ממנה סובל התובע ומטרתה היא קביעת דרגת נכות עבור מגיש תביעה.

LAWSUIT