ניהול תיק פנסיה הוא תחום עיסוק הדורש ידע מצד אחד והתאמה מיטבית לאינטרסים ולצרכים של המבוטח מצד שני. ניהול תיקי הפנסיה של שכירים, כמו גם ניהול פנסיה חובה לעצמאים המשלמים לקרנות הפנסיה השונות דורש, בכל אחד מהמקרים, תשומת לב מרובה. מי מנהל למעשה את תיקי הפנסיה של השכירים והעצמאיים כאחד? על פי אילו אמות מידה מתנהלות הפנסיות הללו? מהי מידת ההשפעה שיש לשכיר עצמו על ניהול התיק הספציפי שלו? בשורות הבאות נעבוד בניהול תיקי הפנסיה וכיצד יכול המבוטח עצמו להשפיע על מהלת הפנסיה וההתנהלות של החיסכון הפנסיוני שלו.

 

מי מנהל את תיקי הפנסיה

החברות השונות המפעילות קרנות פנסיה לסוגיהן השונים, כמו גם קרנות השתלמות וסוגים אחרים של ביטוחים וחסכונות, מנהלות את סכומי הכסף הקיימים והמצטברים אצלן מדי חודש, כאילו היו מקשה אחת. היתרון הגדול של חיסכון בגוף פיננסי גדול, טמון בגובה הסכומים המצטברים בקרן, ששימוש נכון בהם יכול להגדיל את ההכנסות באופן ניכר. כיון שמרבית ההכנסות עוברות לחוסכים, הרי שניהול נכון של כלל הכספים מסייע לכלל החוסכים להגדיל את החיסכון שלהם ואיתו – את ההכנסה החודשית העתידית שלהם. מכל האמור לעיל אפשר להבין שמנהלי ההשקעות של גופי הפנסיה הגדולים שבהם מתנהלות פנסיות לשכירים וכן פנסיה חובה לעצמאים הם המשפיעים היחידים על מהלך הדברים. אבל אמירה כזאת איננה מדויקת. זאת, כיוון שלחוסך עצמו יכולה להיות השפעה על מהלך העניינים. ההשפעה של החוסך נובעת מהיכולת שלו לבחור את מידת החשיפה של הקרן שלו למניות "מסוכנו", למניות סולידיות או לאגרות חוב בלבד. ככל שרמת הסיכון שאותה בוחר החוסך עצמו נמוכה יותר, כך הסיכויים לנפילה אם וכאשר תתרחש מפולת בשוק המניות יהיו גם כן נמוכים יותר. עם זאת, גם רמת הרווחיות של קרן הפנסיה תהיה הרבה פחות גבוהה.

 

מידת ההשפעה של השכיר על מנהלת העניינים

למעשה, ההשפעה של החוסך על ניהול תיק הפנסיה שלו היא רבה ונובעת מעצם בחירת המסלול המועדף עליו להשקעות. עם זאת, גם לחוק במגינת ישראל יש השפעה. דוגמה אחת לעניין זה היא הקביעה של הרשויות המוסמכות במדינת ישראל, הקובעת שיהיו מסלולים ייחודיים לבני חמישים פלוס וכן לאנשים בגיל הפנסיה או קרוב אלו. מסלולים אלה נועדו למנוע ירידה חדה ברווחיות או אפילו הפסדים, שעלולים להשפיע באופן ישיר על הפנסיונר. גם ניהול פנסיה חובה לעצמאים מתבצע על פי אותן אמות מידה. המטרה של צבירה לצרכי פנסיה איננה לייצר ספקולציות בבורסה, אלא לשפר את מצבו הכלכלי של הפנסיונר. כיון שכך, ניהול נכון יגדיל, בסיכומו של עניין, את התשלום החודשי לפנסיונר. מעוניינים לדעת יותר על פנסיה לשכירים או פנסיה חובה לעצמאים? צרו קשר כעת. המקצוענים שלנו יחזרו אליכם בהקדם ויסייעו לכם לבחור את מסלול הפנסיה הרצוי ואת מידת הסיכון המועדפת עליכם שבה תתנהל הקרן.

שעון וכסף