השירות הצבאי או הלאומי הוא חלק מהותי בחברה הישראלית. כשחיילים או בני ובנות שירות מסיימים את שירותם, הם נמצאים בשער היציאה לאזרחות – שלב מבלבל, בו נדרשות להתקבל החלטות ותשובות לשאלות רבות, וכל זאת תוך הצורך למצוא עבודה ולהתחיל לחסוך כסף לעתיד הקרב.

בנוסף לכך, משוחררים ומשוחררות רבים לא מודעים לזכויותיהם, בפרט כשמדובר במס הכנסה. במאמר הבא נציג את הטבות המס המגיעות למשוחררים משירות צבאי או לאומי.

 

הטבות למשוחררים מטעם מס הכנסה

מס הכנסה הוא סכום כסף המופרש בכל חודש מהשכר שאדם מרוויח למדינה. המסים מחושבים בתחילת כל שנת עבודה לפי צפי המשכורת השנתית, ומיועדים לפיתוח תשתיות, תקציבי חינוך, ביטחון וסביבה. המסים מנוכים בכל חודש מהשכר, אך מנוכים מקניות או מכירות נוספות. בשורה התחתונה, כל סכום כספי או הטבה בעלת ערך כספי מדווחים לרשות המסים.

 

מי נכלל בקטגוריית המשוחררים ומי זכאי להטבות?

בזמן השירות הצבאי או הלאומי, לא מנוכה מס הכנסה מהמשכורת. עם זאת, מרגע השחרור ותחילת העבודה, חייב כל אדם לשלם מס הכנסה. עם זאת, המדינה מעניקה לחיילים משוחררים הקלה במס ההכנסה – מה שיכול לחסוך מאות שקלים משמעותיים לתחילת החיים האזרחיים. אז למי מגיעות ההטבות ועל איזה הטבות מדובר?

  • חייל משוחרר אשר שירת בין 12-23 חודשי שירות זכאי לנקודת זיכוי אחת.
  • חייל משוחרר אשר שירת למעלה מ23 חודשים זכאי לשתי נקודות זיכוי.
  • חיילת משוחררת אשר שירתה בין 12-22 חודשים זכאית לנקודת זיכוי אחת.
  • חיילת משוחררת אשר שירתה מעל 22 חודשים זכאית לשתי נקודות זיכוי.
  • בן/ בת שירות לאומי אשר שירתו 12 חודשים זכאים לנקודת זיכוי אחת.
  • בן/ בת שירות לאומי אשר שירתו 24 חודשים זכאים לשתי נקודות זיכוי.

 

מהי נקודת זיכוי ומה ערכה?

נקודת זיכוי היא סכום כסף המקוזז ממס הכנסה וחל על ההכנסות שלכם (=יגיעה עצמית, השכר מעבודה). נכון לשנת 2021, ערכה של נקודת זיכוי הוא 218 ₪. כלומר, כל נקודת זיכוי מזכה את המשוחררים משירות צבאי או לאומי בהנחה של 218 ₪ ממס ההכנסה אותו הם נדרשים לשלם. הסכום יופחת ממס ההכנסה הנקבע לפי המשכורת.

 

קבלת ההטבה בפועל

  • על משוחררים העובדים כשכירים יש למלא טופס 101 ולמסור אותו למעסיק, בצירוף תעודת שחרור או סיום שירות.
  • על משוחררים העובדים כעצמאיים יש למלא בסוף שנת העבודה טופס 1301 בצירוף תעודת שחרור או סיום השירות.

 

אם הזכאות מאושרת בתום שנת המס, ניתן להגיש בקשה להחזר מס בלשכת פקיד השומה אליה העובד משתייך (ניתן למצוא באתר רשות המסים). ניתן לקבל החזרי מס עד 6 שנים אחורה.

 

לסיכום

למשתחררים משירות צבאי או לאומי זכויות והטבות רבות. הן במס הכנסה והן בזכויות נוספות כעובדים ובביטוח לאומי, חשוב להיות מודעים ולממש את כולן.

חייל יורה